JEŹDZIECKIE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W
SKOKACH
PRZEZ PRZESZKODY JUNIORÓW I SENIORÓW
29-30.06.2013r.


1. Organizator zawodów: Klub Jeździecki Zagórów, ul. Duży Rynek 12, 62-410
Zagórów.
2. Termin zawodów: 29-30.06.2013 roku.
3. Miejsce zawodów: hipodrom w Kościołkowie, k/Zagórowa.

4. Uczestnicy: zawodnicy zarejestrowani w WZJ i PZJ.
5. Zgłoszenia pisemne na adres:
Klub Jeździecki Zagórów, ul. Duży Rynek 12, 62-410 Zagórów,
tel/fax: 63-2761304, e-mail: kjzagorow@gmail.com ,
telefon kontaktowy: 506130794.

Prosimy o dokładne zgłoszenie koni i zawodników (numery konkursów). Zgłoszenia
na drukach PZJ.

6. Ostateczny termin zgłoszeń: 26-06-2013r.

7. Parkur: podłoże trawiaste (100mx55m ), rozprężania: podłoże
piaszczyste (80mx65m).

8. Osoby oficjalne:
Dyrektor zawodów - Stanisław Figlerowicz – 506130794
Sędzia główny - Stanisław Helak
Sędzia WZJ - Anna Stanek
Sędziowie – Katarzyna Szymańska, Weronika Filipiak
Komisarze zawodów – Lidia Perek, Wiesław Pluskota
Gospodarz toru – Robert Bartkowiak

9. Sprawy organizacyjne:
a) zebranie techniczne - sprawdzanie dokumentów ( biuro zawodów)
29-06-2013–sobota od godz. 8.00,
b) wymagana dokumentacja zgodna z przepisami PZJ – zawody rozgrywane
wg Przepisów i Regulaminów PZJ,
c) opłaty startowe: Mistrzostwa - 200 zł od konia płatne na konto organizatora,
Zawody Regionalne – 50 zł od startu kl. P i N, klasa L– 40 zł od startu, płatne
w biurze zawodów.
d) opłaty za boksy: za dwa dni – 200 zł, boksy przygotowane będą od
28-06-2013 r. (piątek) od godz. 16.00 pod warunkiem dokonania wpłaty na
konto i przesłanie potwierdzenia na adres organizatora do 26-06-2013, w
przeciwnym razie organizator nie zapewnia boksów dla koni.

Opłaty nie wniesione w terminie będą zwiększone o 50%.

Konto na które należy dokonywać wpłat za boksy i startowe:
KLUB JEŹDZIECKI ZAGÓRÓW: BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁUPCY
Nr konta 02 8542 0001 0021 9444 0271 4173
Istnieje możliwość podłączenia do prądu – 40 zł za dzień zawodów.
Prosimy zaznaczyć na zgłoszeniu.
e) organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia dla zawodników i
ekip ( bary na terenie zawodów).

Adresy hoteli:
1. Hotel OSKAR Osiecza 41, Sławsk ( 18 km od Zagórowa). Tel. 63-241 06 07
2. Zajazd KMIEĆ, Wilczna k/Słupcy ( 13 km ). Tel. 63-277 20 33, 509 624 184
3. Hotel Ląd (5 km ). Tel. 61-854 13 98, 63-276 33 07
4. Hotel CENTRUM Słupca( 15 km). Tel. 63-274 33 03
5. Hotel ANNA Rzgów (10 km ). Tel. 63-274 53 13
6. Hotel w Ciążeniu ( 6 km ). Tel. 63-276 41 24
f) organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów,
g) organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i
zachorowań zawodników, członków ekip i koni, jak również w przypadku
kradzieży, zniszczeń i innych wydarzeń,
h) reklamacje: każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem
kaucji w równowartości 200 zł,
i) każda zmiana na liście startowej ( po jej wywieszeniu ) za zgodą sędziego
głównego – 20 zł ( nie dotyczy skreśleń),

10. Sprawy weterynaryjne: lekarz weterynarii zawodów – Bogdan Jarych.

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. Szczepienie podstawowe:
● Pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
● Drugie sczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego
szczepienia
b. Szczepienie przypominające:
● Co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji)
● Żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem
na zawody.
11. Kary za brak dokumentów wg stawek PZJ.

12. Program zawodów:
I DZIEŃ 29-06-2013r. – sobota

Godz. 9:00 Mistrzostwa Wielkopolski
Konkurs nr 1 - I Półfinał MW Juniorów – (kl.P-110cm) zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 2 - I Półfinał MW Seniorów - ( kl. N-120cm) szybkości art. 263

Godz. 12:00 Zawody Regionalne
Konkurs nr 3 –kl. L (100cm), zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 4 –kl. P (110cm), dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 5 –kl. N (120cm), dwufazowy art.274.5.3

Godz. 17:00
Konkurs nr 6 - II Półfinał Juniorów –zwykły (kl.P1-115cm) art. 238.2.1
Konkurs nr 7 - II Półfinał Seniorów – zwykły (kl.N1-125cm) art. 238.2.1
II DZIEŃ 30-06-2013r. – niedziela

Godz. 9:00 Zawody Regionalne
Konkurs nr 8 – zwykły kl.L1 (105cm) art. 238.2.1
Konkurs nr 9 - zwykły kl.P1 (115cm) art. 238.2.1
Konkurs nr 10 -zwykły kl.N1 (125cm) art. 238.2.1

Godz. 15:00 Finał Mistrzostw Wielkopolski
Finał MW Juniorów –dwunawrotowy art.273,2.2,3.2,4.1 (kl.P1/N-115/120cm) – w II
nawrocie prawo startu ma 50% zawodników
Finał MW Seniorów –dwunawrotowy art.273,2.2,3.2,4.1 (kl.C/C-130/130cm) – w II
nawrocie prawo startu ma 10 najlepszych zawodników z I nawrotu.

Godziny rozpoczęcia mogą ulec zmianie po zapoznaniu się z ilością zgłoszeń!!!
Szczegółowe godziny rozpoczęcia konkursów, listy startowe, wyniki będą do
wglądu na www.tarantevents.pl

Zasady klasyfikacji Mistrzostw Wielkopolski zgodne z regulaminem dyscypliny
skoków PZJ. Wymagana II licencja w przypadku seniorów i III licencja w
przypadku juniorów. Do MW każdy zawodnik może zgłosić 2 konie.

13. Nagrody w Mistrzostwach Wielkopolski i Zawodach Regionalnych:
● Flots dla wszystkich, którzy ukończą Mistrzostwa a w pozostałych
konkursach dla 25% startujących
● Nagrody honorowe: medale, puchary oraz derki dla zwycięzców
● Nagrody finansowe w Mistrzostwach zgodnie z załączoną tabelą
● Nagrody rzeczowe w konkursach L, P, N – wartości 5.000zł

OGÓŁEM PULA NAGRÓD WYNOSI W MISTRZOSTWACH WIELKOPOLSKI:
JUNIORZY - 7.500 ZŁ SENIORZY - 11.500 ZŁ

I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce
JUNIORZY 2.500 zł 2.000 zł 1.500 zł 1.000 zł 500 zł
SENIORZY 4.000 zł 3.000 zł 2.000 zł 1.500 zł 1.000 zł

W przypadku małej ilości zgłoszeń, do 20 koni startujących w danym konkursie,
organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wysokości wypłacanych nagród
o 50%.
Propozycje zatwierdzone przez WZJ 15.05.2013 – Ryszard Szymoniak

ORGANIZATORZY
KJ ZAGÓRÓW