Oferujemy:

Ø      przestronne boksy o wymiarach 4,5 x 3,5m  (wyposażone w automatyczne poidła)

Ø      myjka zewnętrzna

Ø      karuzela boksowa, kryta

Ø      ujeżdżalnia piaskowa, oświetlona

Ø      kryta ujeżdżalnia o wymiarach 33,5 x 15m

Ø      padok

Ø      pastwisko

 

Cena: 600zł / miesiąc