Stajnia i hipodrom klubu KJ Zagórów zjanduje się pod adresem

KOŚCIOŁKÓW 28

http://www.e-mapa24.pl/polska/mapa-kosciolkow-30378/

 

E17° 52'09.58" 

N 52° 09'25.05"